Le Miel du Peuple 30.4.2015 (photos)

Photo Aurélie Levine, Tous droits reservés.

Photo Aurélie Levine, Tous droits reservés.

Photo Aurélie Levine, Tous droits reservés.

Photo Aurélie Levine, Tous droits reservés.

Photo Aurélie Levine, Tous droits reservés.

c22188_34c8a66456894837996954a00eb9fafa.jpg_srb_p_770_513_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb

Photo Romain Costaseca, Tous droits reservés.

c22188_52bb085cf2064989bf2645c378967a43.jpg_srb_p_744_496_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb

Photo Romain Costaseca, Tous droits reservés.

c22188_a825a98b427544dd8022f50866e5cfb2.jpg_srb_p_770_513_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb

Photo Romain Costaseca, Tous droits reservés.

c22188_ab73698ba3fe47a1be0c3e70b62f2d40.jpg_srb_p_770_513_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb

Photo Romain Costaseca, Tous droits reservés.

c22188_b6913e604db845209e520316630f54fb.jpg_srb_p_744_496_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb

Photo Romain Costaseca, Tous droits reservés.

c22188_e2bef0e58bcf436bab89b386f8d81836.jpg_srb_p_770_513_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb

Photo Romain Costaseca, Tous droits reservés.

c22188_e4fb5e19904e4024a50e8b2848324930.jpg_srb_p_770_513_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb

Photo Romain Costaseca, Tous droits reservés.

Photo Aurélie Levine, Tous droits reservés.

Photo Aurélie Levine, Tous droits reservés.

Photo Aurélie Levine, Tous droits reservés.

Photo Aurélie Levine, Tous droits reservés.

c22188_282deb8ef6a54317af9ebdff14c2f4ed.jpg_srb_p_770_513_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb

Photo Romain Costaseca, Tous droits reservés.

c22188_c69ae1e6653a4909ac9ff0732079871e.jpg_srb_p_770_513_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb

Photo Romain Costaseca, Tous droits reservés.

c22188_eb402fd4a15f42b2861183f19453e844.jpg_srb_p_770_513_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb

Photo Romain Costaseca, Tous droits reservés.

c22188_838be63a967b4a9aaea5661c57603110.jpg_srb_p_769_513_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb

Photo Romain Costaseca, Tous droits reservés.

Photos Aurélie Levine et Romain Costaseca. Tous droits reservés.